به وبلاگ علمی و آموزشی خوش آمدید

بسمه تعالي

پانزده راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان 

1-دانش آموزان را در تعیین اهداف درگیر کنید.

2-اهداف خود را فردی کنید.

3-اولویت ها را در محتوی تنظیم کنید.

4-ارتباط مطالب با آینده دانش آموزان را به آنان نشان دهید.

5-به دانش آموزان چگونه یاد گرفتن را بیاموزید.

6-سعی کنید اولین تجربه ها برای آنها جالب باشد.

7-برای معرفی نا شناخته ها از شناخته شده ها استفاده کنید.

8-دانش آموزان علاقمند وکنجکاو را جذب کنید.

9-برای رسیدن دانش آموزان به موفقیت برنامه ریزی کنید.

10-به دانش آموزان برای موفقیت آنان پاداش بدهید.

11-به دانش آموزان برای تلاش هایشان پاداش بدهید.

12-علاقه به یادگیری را الگوسازی کنید.

13-دانش آموزان را در آموزش درگیر کنید.

14-از فنون متنوع تدریس استفاده کنید.

15-یک دوست خوب برای دانش آموزانتان باشید.

 

اهمیت آموزش ریاضی در دوره ابتدایی

امروزه،هدف از تدریس ریاضیات که باید از سنین پیش از دبستان شروع شود، علاوه بر پرورش فکری، کسب ارزش اجتماعی و روانی وتمرکز حاصل از آن، توسعه موارد علمی و روشها و تجارب وابسته به آن، جهت استفاده در سایر علوم و تکنولوژی مدرن نیز می باشد. بنابراین، معلم باید هنگام تدریس جنبه های مادی، جنبه های روانی و علمی آن را نیز در نظر بگیرد. هدف بزرگ ریاضیات، تقویت فکر کودک می باشد و هر چه زودتر حاصل شود، احتمال موفقیت او در زندگی آینده بیشتر است. کودک از زمانی که به دنیا می آید، ریاضیات را در اثر تجربه محیط اطراف خود می آموزد،زیرا کلیه اشیا اطراف کودک به نوعی با ریاضیات ارتباط داردو او بدون آنکه از ریاضیات و مفهوم کلی آن اطلاعاتی داشته باشد،روابط ریاضی و موارد استفاده علمی آن را فرا می گیرد، سوال کودک درباره اشیاءاطراف خود به روابط ریاضیات موجود بین اشیا مربوط می شود. به نظر می رسد کودکان برای یادگیری نگرشها، پیشداوری ها و ارزش های اخلاقی والدین و معلمان خود آمادگی دارند. گرچه مطمئناً نمی دانیم که نگرشهای والدین در مورد ریاضی تا چه حد در کودکان تاثیر می گذارد با این وجود بسیاری از دانش آموزان درس ریاضی را یک درس دشوار می دانند. مفاهیم و مهارتهای ریاضی در درون خود با هم یک ارتباط نزدیک و شبکه ای دارند. لذا برنامه ریزی و آموزش باید به شکلی باشد که دانش آموزان این ارتباطات و روابط درونی را درک کنند و ریاضیات را به صورت یک پارچه یاد بگیرند.

همچنین ریاضیات شامل: کلیه ارتباطات ریاضی با زندگی روزمره، سایر علوم و کاربردهای آن در زندگی علمی آینده دانش آموز است. به این ترتیب، در برنامه درسی و آموزشی، برقرار کردن پیوند ریاضیات با کاربردهایش در زندگی روزمره و سایر علوم از قبیل: هنر و علوم طبیعی باید مد نظر قرار گیرد، چرا که می دانیم یکی از هدفهای آموزش عمومی در مدارس ابتدایی این است که دانش آموزان برای زندگی آینده افرادی فعال و مستقل بار آیند و بتوانند در زندگی خود و همچنین برای جامعه ای که در آن زندگی می کنند فردی مفید و مصمم در کارها باشند. برای دست یابی به این هدف، مدارس باید فرصت لازم جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، تصمیم گیری و کسب مهارت در کاربرد ابزارهای هوشمندانه در حل مسایل را به دانش آموزان خود بدهند و کمک کنند تا روابط زیبا و منطقی را که در فرمولهای ریاضی وجود دارد درک کنند و به کار ببرند.   

-اهداف کلی آموزش ریاضی در دوره ابتدایی:

همانطور که میدانیم هدف کلی آموزش در این دوره، آماده کردن دانش آموز برای یاد گیری مادام العمر و توانایی کسب سواد علمی فناورانه در دانش آموزان برای زندگی در جامعه ی آینده است. به این ترتیب اهداف آموزش ریاضی را می توان در سه حیطه ی اصلی به این شرح بیان کرد:

1-کسب دانش های ضروری

دانش های ضروری در علم ریاضی مفاهیم پایه هستند که با تغییر زمان و گسترش علم به ثابت بودن ان اطمینان نسبی داریم و نیاز به آنها یک نیاز همیشگی است.

2-کسب مهارتهای ضروری

مهارتها در آموزش ریاضی در واقع راههای یاد گیری بوده و مجموعه ی از توانایی ها هستند که پرورش آنها در دانش آموزان به منزله ی آموختن و یاد گیری تلقی می شود.

3-کسب نگرشهای ضروری

نگرش یعنی تمایل به اقدام در یک مسیر معیین که از مجموع کسب دانستنی ها و مهارتهای ضروری در دانش آموزان ایجاد می شود همه ی آموزش ها، از جمله کسب دانش ها و پرورش مهارت ها برای رسیدن به این ارزشهاست. به نوعی می توان گفت؛ در آموزش ریاضی، دانش ها و مهارت ها تقریباً مشترک هستند ولی در قسمت نگرشها با توجه به ارزش ها ی حاکم بر جامعه تفاوتهایی دیده می شود.

-اصول آموزش ریاضی در کلاس درس:

معلمان ابتدایی می توانند روشهای متعددی در پیش بگیرند که از بروز حالت یاس در آموزش و یاد گیری ریاضی در دانش آموزان جلوگیری کنند. بنابراین معلمان قبل از برنامه ریزی و تنظیم و طرح درس ریاضی نقاط زیر را به دقت مورد توجه قرار دهند:

1-فراهم ساختن یک محیط مناسب برای یادگیری

2-لزوم تاکید به کلیه ی مواد تحصیلی

3-مشارکت دادن دانش آموزان در حل مسایل روزانه

4-با بکار گیری فرمولهای کاربردی ریاضی فرصتی مناسب و کافی به شاگردان داده شود تا هر یک بتوانند متناسب با قدرت و توانایی خود در فهمیدن قواعد و قوانین ریاضی موفق شوند.

5-قبل از شروع به تدریس، اندکی درباره نقطه نظرها، نگرش خود نسبت به ریاضی و تدریس آن بیندیشد.

6-به همه دانش آموزان صرف نظر از جنسیت یا سوابق فرهنگی آنها باید به یک اندازه توجه کرد. همچنین باید فرصت کافی جهت پاسخ گویی نیز به هر فرد داده شود.

7-به منظور آموزش مفاهیم ریاضی و حل مسایل، دانش آموزان را به گروههای کوچک کار و فعالیت تقسیم کنیم.

-نحوه تدریس ریاضی

تدریس موفقیت آمیز ریاضی در مدارس ابتدایی بستگی دارد به اینکه عوامل زیر را به طور موثر در تدریس به کار گیرید:

1-تعیین مفاهیم ریاضی که باید تدریس شوند.

2-معلومات قبلی دانش آموزان در زمینه ی ریاضی ابتدایی معیین شود.

3-همکاری والدین در آموزش ریاضی.

4-برنامه ریزی دقیق در آموزش ریاضی.

5-اعمال مدیریت کارآمد در کلاس ریاضی.

زمانی تخصص تدریس در معلم ریاضی رشد پیدا می کند که هر سال حاصل فعالیت های تدریس خود را بصورت یک تجربه ی مفید و موثر در کار خود به کار گیرد. تن دادن به تغییر در روشهای تدریس به معلم ریاضی مدرسه ابتدایی فرصت خواهد داد که کیفیت کار تدریس خود را در تدریس ریاضی ابتدایی افزایش دهد.

نوشته شده توسط مدیر سایت در ساعت 7:27 | لینک  |